Privacy

DominicanHolidays.nl verzamelt alleen persoonsgegevens indien de bezoekers hier zelf mee instemmen. Deze verwerking van persoonsgegevens geschiedt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen, uitgezonderd indien dezelfde informatie door werknemers van DominicanHolidays.nl benodigd is voor de uitvoering van de opdracht(en) of indien het doel is u te informeren over productontwikkelingen, speciale aanbiedingen en producten en services van DominicanHolidays.nl, of indien de informatie benodigd is door justitiële autoriteiten of dit bij wet is vereist. In deze privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens wij in welke gevallen verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Gegevensverstrekking aan derden
DominicanHolidays.nl zal uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of anderszins bekendmaken aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van e wet of een rechterlijk bevel. DominicanHolidays.nl neemt verantwoordelijkheid wanneer het gaat om navolging van dit privacybeleid binnen de organisatie, door uw persoonsgegevens te beschermen. Enig ander materiaal, informatie en ideeën (transmissie) welke u overbrengt via de internetsite zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom. DominicanHolidays.nl is niet verantwoordelijk voor het vrijkomen van persoonsgegevens in deze situaties. DominicanHolidays.nl is vrij om deze gegevens en de daarbij gebruikte ideeën, know-how of technieken te openbaren, kopiëren, reproduceren, distribueren en/of op andere wijze te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van ‘cookies’
Om het gebruiksgemak van deze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein bestandje dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij DominicanHolidays.nl inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de ‘cookie’. Indien u niet wilt dat DominicanHolidays.nl een ‘cookie’ op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van ‘cookies’ niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van DominicanHolidays.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan DominicanHolidays.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt DominicanHolidays.nl ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Links naar andere websites
Op DominicanHolidays.nl treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. DominicanHolidays.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Herzieningen
DominicanHolidays.nl kan tussentijds deze privacy statement bijwerken wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van de technologieën die DominicanHolidays.nl gebruikt om met u te communiceren. Herzieningen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.